Tjänster

Elinstallationer, Service & Underhåll, Industri & Lantbruk

Kompletta installationer i nyproduktion och befintliga anläggningar hos så väl privatperson till företag. Service och underhåll av elanläggningar för ökad säkerhet och minimera person- och egendomsskador. Energieffektivisering av belysningsanläggningar för att minska driftkostnader.

Styrsystem & Smarta hem

KNX-system för automatisering av belysning, värme, ventilation, larm och multimedia.

Elsäkerhet & Konsultation

Vi utför el besiktningar av elanläggningar hos privatpersoner i samband med försäljning och husköp. Konsultation i samband med byggnation och renoveringar.

Nätverk & svagström

All förekommande nätverks- och svagströmsinstallationer i nya samt befintliga anläggningar.