Elinstallationer & elsäkerhet

Elinstallationer, Service & Underhåll, Industri & Lantbruk

Kompletta installationer i nyproduktion och befintliga anläggningar hos så väl privatperson till företag. Service och underhåll av elanläggningar för ökad säkerhet och minimera person- och egendomsskador. Energieffektivisering av belysningsanläggningar för att minska driftkostnader.

Elsäkerhet & Konsultation

Vi utför el besiktningar av elanläggningar hos privatpersoner i samband med försäljning och husköp. Konsultation i samband med byggnation och renoveringar.